Pellets

Behagligt inomhus även kalla vinterdagar

Pellets är i grunden som att elda ved. Skillnaden är att pellets är tre gånger så effektivt som ved och att inmatningen av pellets sker helt automatiskt.

Pellets är gjort av hoppressat träavfall, sågspån med mera och är ett biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

Vi är återförsäljare för Derome pellets.